در حاشیه اولویت‌های امروز زنان

زنان ایرانی اولویت‌های مهمی برای خود در نظر گرفته‌اند اما انگار این اولویت‌ها با آنچه بعضی رسانه‌ها و مسئولان به اسم نماینده ایشان پیگیری می‌کنند، فاصله زیادی دارد.

تدوین:یوسف بیابانی

کارگزاری فارابی