نان‎آوری در گرمای ۶۰درجه/شاطرهایی که می‎سوزند و می‎سازند

درحالی که دولت در ۴ سال گذشته برای دسترسی عموم مردم به نان ارزان، اجازه افزایش قیمت محصول نانوایان را نداده، همزمان هزینه‌های تولید و زندگی آنها در این سال‌ها بالا رفته و فکری به حال فعالان این بخش نشده است.

نان‎آوری در گرمای 60درجه/شاطرهایی که می‎سوزند و می‎سازند

پرواز خارجی