درد بازار

انتشار لیستی پر ابهام از اسامی ۱۴۸۲ شرکت واردکننده کالا با دلارهای دولتی ۴۲۰۰ تومانی، درست در روزهای کم رونقی و رکود بازار بر دردهای کسبه و اهالی بازار افزوده است.

انتشار لیستی پر ابهام از اسامی 1482 شرکت واردکننده کالا با دلارهای دولتی 4200 تومانی، درست در روزهای کم رونقی و رکود بازار بر دردهای کسبه و اهالی بازار افزوده است.

کارگزاری فارابی