روایت توریست آمریکایی از امنیت ایران

چندی پیش یک توریست آمریکایی ویدئویی از سفر ۲ هفته‌ای خود به ایران منتشر کرد که با این سوال آغاز می‌شد "آیا ایران امن است؟"

چندی پیش یک توریسم آمریکایی ویدئویی از سفر 2 هفته‌ای خود به ایران منتشر کرد که با این سوال آغاز می‌شد "آیا ایران امن است؟"

کارگزاری فارابی