پیشواز میلاد حضرت شمس الشموس (علیه السلام)

در آستانه میلاد حضرت علی بن موسی الرضا(ع)، توفیق بوسه بر بیرق مطهر آستان قدس رضوی شامل حال خبرنگاران تسنیم شد.

در آستانه میلاد حضرت علی بن موسی الرضا(ع)، توفیق بوسه بر بیرق مطهر آستان قدس رضوی شامل حال خبرنگاران تسنیم شد.

کارگزاری فارابی