سال ۹۴ با این عکس هم نظر بودی؟

شب ۲۳ تیر ۹۴ شبی به یاد ماندنی برای تعداد زیادی از مردم ایران بود، شب امضای توافق‌نامه برجام. ۳ سال از آن شب می‌گذرد و مردم درباره یک عکس مشهور از آن شب حرفهایی می‌زنند.

شب 23 تیر 94 شبی به یاد ماندنی برای تعداد زیادی از مردم ایران بود، شب امضای توافق‌نامه برجام. 3 سال از آن شب می‌گذرد و مردم درباره یک عکس مشهور از آن شب حرفهایی می‌زنند.

پرواز خارجی