ماجرای تجاوز به یک سرباز زن در ارتش آمریکا

کُری سیوکا، سرباز ارتش آمریکا گوشه‌های از ماجرای تجاوز فرمانده‌اش به خود را بیان می‌کند.

پرواز خارجی