تا حالا ایستگاه کسی رو گرفتی ؟

«ایستگاه گرفتن» اصطلاحی است که در سال های پایانی دهه ۹۰ شمسی بکار گرفته می شود و معادل همان سرکار گذاشتن سابق است. از مردم پرسیدیم خفن ترین آدمی که دیدید ایستگاشو گرفتن کی بوده؟

تا حالا ایستگاه کسی رو گرفتی ؟

پرواز خارجی