لاریجانی در جا‌سک: توجه به سواحل مکران ‌در برنامه ششم ‌به‌عنوان یک جهت‌گیری استراتژیک در نظر گرفته‌ شد