چرا مهاجران در ایران کارت بانکی ندارند؟

چرا بانک های ایران مهاجران را از داشتن کارت بانکی محروم کرده اند و کارتهای موجود را می سوزانند؟ آیا دیگر کشورهای دنیا هم چنین رفتاری دارند؟ دلیل این محرومیت جدید مهاجران حاضر در ایران چیست؟ در کلیپ‌بالا به این سوالات پاسخ می دهیم.

پرواز خارجی