اعتراض دانشجومعلمان به شرایط جدید استخدام "پیمانی"

جمعی از تشکل‌های دانشگاه فرهنگیان نسبت به استخدام پیمانی ورودی‌های سال ۹۷ معترض هستند؛ در همین رابطه شورای صنفی دانشگاه، ایراداتی را به این شیوه استخدام مطرح کرده است.

اعتراض دانشجومعلمان به شرایط جدید استخدام "پیمانی"

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در  بخشنامه‌ای که با امضای وزیر آموزش‌وپرورش با موضوع ارسال فهرست پذیرفته شدگان نهایی دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی مربوط به آزمون سال 97 صادر شده، آمده  است که استخدام ورودی‌های سال 97 به صورت پیمانی است.

استناد این موضوع به نامه مورخ 28 آذر 97  سازمان اداری و استخدامی کشور مربوط است که براساس آن دانشجو معلمانی که در اجرای مجوز مورخ 30 تیر 97 سازمان مذکور به استخدام در می‌آیند استخدام آنها پیمانی خواهد بود.

در همین رابطه تشکل‌های دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در نامه‌هایی  نسبت به وضعیت استخدام پیمانی ورودی های سال 97 معترض هستند.

در نامه اعضای شورای صنفی دانشگاه فرهنگیان به وزیر آموزش و پرورش آمده است:

مجوز صدور احکام استخدامی دانشجویان ورودی 97 دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی تهران به منظور آغاز فرآیند استخدام نامبردگان تعیین نوع استخدام آنها به صورت پیمانی برای اولین بار تعیین شده است و این مسئله موجب بروز نگرانی و مسائل متعددی برای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان و قشر فرهنگی کشور شده است.

همچنین اشاره به نوع استخدام خاص پیمانی در نامه معاون رییس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به وزارت آموزش و پرورش به تاریخ 30 تیر 97 و 28 آبان 97 متضمن ایرادات حقوقی و اشکالات اساسی و بحران آفرین است بنابراین اعضای شورای صنفی دانشگاه فرهنگیان به نمایندگی از همه دانشجو معلمان دانشگاه موارد زیر را به اطلاع وزیر آموزش و پرورش و همکاران ذیربط می‌رساند:

1. از آغاز تاسیس دانشگاه فرهنگیان و پذیرش اولین دسته از دانشجویان در بهمن 91 تاکنون تمام دانشجومعلمان به صورت رسمی آزمایشی به استخدام وزارت آموزش و پرورش در آمده‌اند. متقاضیان شرکت در آزمون سراسری و پذیرش در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقا با مطالعه شرایط مذکور در دفترچههای راهنمای شرکت در آزمون سراسری نسبت به انتخاب سرنوشت خود و کد رشته و دانشگاه مورد نظر اقدام می‌کنند.

در توضیحات شرایط پذیرش دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر رجایی در دفترچه راهنمای کنکور "شماره یک و دو " اشاره شده است که داوطلب مکلف است دوبرابر طول  تحصیل تعهد خدمت محضری به وزارت آموزش و پرورش بسپارد که این تعهد در ازای استخدام رسمی آزمایشی صورت میگیرد. شرایط پذیرش اعلامی از سوی دانشگاهها متحمل بار حقوقی برای دانشگاه است و در صورت لزوم و ایجاد تغییرات در پذیرش دانشگاهها ، باید شرایط جدید خود را جهت ثبت یا اصلاح به سازمان سنجش ارسال کنند هرگونه تغییر احتمالی در کیفیت پذیرش باید به طریق شایسته به اطلاع متقاضیان برسد شرایط پذیرش ذکر شده در دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 97 تفاوتی با موارد ذکر شده در دفترچه راهنمای سالهای پیشین نداشته است لذا باید از هرگونه تصمیمگیری که به تبعیض میان دانشجویان میانجامد خودداری شود.

استخدام پذیرفته شدگان دانشسراها، مراکز تربیت معلم سابق و دانشگاه فرهنگیان بنابر ماده 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مشخص شده است: " پس از استخدام رسمی حداکثر مدت دو سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کاردانی و حداکثر 4 سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کارشناسی و دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم جزو سابقه خدمت رسمی آنها منظور و از نظر ترفیع" پایه، گروه بازنشستگی" قابل محاسبه خواهد بود."

لذا استخدام دانشجو معلمان ورودی سال 97 به صورت پیمانی خلاف نص صریح قانون متعهدین خدمت است حال آنکه قانون یاد شده از جمله قوانین مهم حوزه آموزش و پرورش و تنها قانون جامع و تخصصی مجلس در رابطه با تربیت معلم و شرایط استخدام آنها می باشد.

3. ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری انواع مختلف استخدام را شرح داده که بنابراین ماده، استخدام رسمی و پیمانی دو گونه متفاوت به کارگیری مستخدمان است که شیوه رسمی خود شامل دو نوع قطعی و آزمایشی میباشد همچنین آیین نامه اجرایی ماد 46 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می‌کند که کارکنان پیمانی پس از آزمون و سنجش های تخصصی و رفتاری به استخدام آزمایشی در می‌آیند در حقیقت استخدام به صورت آزمایشی و استخدام به صورت پیمانی دو مقوله مجزا هستند و نمی‌توانند به جای یکدیگر استفاده شوند و در مواد و تبصره های متعددی از قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، آیین نامه اجرایی آن و همچنین آراء صادره دیوان عدالت اداری در موارد مشابه لفظ "استخدام آزمایشی" به کار رفته است که فقط می‌تواند استخدام رسمی_ آزمایشی اشاره کند.

4. با توجه به آیین نامه  استخدام پیمانی مصوب سال 68 استخدام دانشجو معلمان ورودی جدید به صورت پیمانی مغایرت ها و مشکلات بنیادینی با شرایط و آیین نامه های دانشگاه فرهنگیان پدید خواهد آورد که در ادامه به چندین مورد از مهمترین مشکلات اشاره می‌کنیم:

ماده 10 آیین نامه استخدام استخدام پیمانی بیان می دارد که تمام حقوق و مزایای مستخدمان پیمانی دستگاه های دولتی از تاریخ اول فروردین 76 مانند کارکنان رسمی مشابه و به استناد قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مقررات آن تعیین می شود در صورتی که پرداخت حقوق دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان و ماده 6 قانون متعهدین خدمت بنا شده است.

تبصره 3 ذیل ماده 12 آیین نامه عنوان میکند که دستگاه‌ها مکلف هستند به مستخدمین پیمانی به هنگام خاتمه قرارداد در صورت عدم تمدید به ازای هر سال خدمت قابل قبول علاوه بر حقوق و فوق العاده مربوط به مرخصی استحقاقی ذخیره شده 1 ماه آخرین حقوق و مزایا را پرداخت نمایند که اساساً تعیین زمانی جز مدت تعهد، امکان خرید و ادامه و لغو  مطابق این آیین‌نامه در تضاد با مواد متعددی از قانون متعهدین خدمت و شرایط پذیرش دانشگاه است.

ماده 26 بیان می‌کند که تبدیل وضع مستخدمین رسمی به پیمانی با درخواست کتبی از آنان و موافقت دستگاه ذیربط امکان پذیر خواهد بود که در این صورت با درخواست بازخرید خدمت دولتی توسط مستخدم به سازمان تامین اجتماعی بر اساس مقررات این آیین‌نامه به صورت پیمانی ادامه خواهند داد در واقع مستخدمین پیمانی زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی هستند در صورتی که مستخدمین رسمی ارگان‌های دولتی زیرمجموعه سازمان بازنشستگی کشور هستند.

حضور رهبر معظم انقلاب در اردیبهشت ماه 97 در دانشگاه فرهنگیان در بردارنده پیامی عمیق برای کارگزاران دولت و نظام آموزشی کشور بود که سرلوحه آن امتیازات ویژه‌ای برای دانشگاه فرهنگیان و لزوم توجه ویژه به این دانشگاه است. انتظار می رود تحت منویات رهبر معظم انقلاب روز به روز شاهد افزایش توجه و توسعه کمی و کیفی دانشگاه باشیم حال آنکه بعضاً اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده حاکی از عدم توجه کافی به مجموعه دانشگاه فرهنگیان است‌.

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به نمایندگی از همه دانشجومعلمان انتظار دارد پاسخ قاطع و روشن و اصلاح رویه معیوب صورت گرفته از جانب مدیران آموزش و پرورش و دیگر دستگاه‌های ذیربط ارائه شده و تصمیمات جایگزین اتخاذ شود.

به گزارش تسنیم در نامه دبیر کمیته فرهنگی مرکز آموزش عالی شهید بهشتی نیز آمده است:

"مقام معلم هر چه بالا برود، مقام تعلیم و تربیت در جامعه بالا رفته است. نگاه کوته‌بینانه به معلم براى جامعه یک خسارت است، این را باید مانع شد؛ نگاه به معلم باید نگاه تکریم‌آمیز باشد. بسیارى از مشاغل گوناگون در کشور با زرق‌وبرق، با جلوه‌گرى‌هاى گوناگون وجود دارند که جایگاه همه‌ى اینها از شأن تعلیم و حرفه‌ى تعلیم بسیار پایین‌تر است."
این بیانات، شما مسئولان محترم را یاد چه می اندازد؟

حضور مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان، مگر نه این که به خاطر اهمیت این دانشگاه است.

البته که تلاش شما مسئولان محترم ذیربط مبنی بر پیمانی کردن 24000 نفر دانشجومعلم در سال 97 که هم در تناقض با دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش بوده و هم پا گذاشتن روی قانون جذب دانشجومعلمان در ادوار مختلف بوده است.

اکنون تکریم معلمان، پیشکش! اما تنها خواهشمان در این برهه آن است که هرجا کم آوردید، به جامعه مظلوم معلمان حمله ور نشوید و بازی های سیاسی تان را وارد حیات طیبّه این معلمان و دانشجومعلمان نکنید؛ این طیف، تنها کسانی هستند که می توانند سرنوشت ها را عوض کنند و انسان ها را بسازنند تا در مناصب مختلف عادلانه تصمیم بگیرند.

پیرو نامه دکتر انصاری، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدام کشور مبنی بر پیمانی کردن 24 هزار نفر، شبهاتی پیش می‌آید که مطرح کردنش مشروط به تحلیل گر بودن یا مدیر و مدبر بودن نیست!

 طبق شماره و زمان نامه مذکور مورخ 30 تیر 97 خطاب به وزیر آموزش و پرورش مبنی بر جذب دانشجومعلمان در سال 97 با توجه به صرفاً پیمانی بودنشان سوالات پیش می آید:
1. علت عدم اطلاع رسانی بخشنامه و قانون مذکور مبنی بر پیمانی کردن دانشجومعلمان ورودی 97 چیست؟ آیا بازی کردن با سرنوشت جوانان آینده ساز، به خصوص قشر فرهیخته معلمان را هم بسان بازی های سیاسی تان کرده اید؟

2. جایی در قانون اساسی نیامده که تفسیر شخصی و سلیقه ای از قانون باید به خورد ارباب‌رجوع داده شود. مگر می‌شود آینده کاری 24 هزار نفر دانشجومعلم و جوان آینده ساز را گرفتار تفسیر قوانین مقطعی خودتان بکنید؟ آن هم بدون اطلاع رسانی قبلی؟! آیا غیر از این است که ما معلمان شغل پیامبران را برگزیده ایم، شغلی که پیامبرمان به آن مفتخر بود.

3. متن نامه دکتر انصاری، معاون رئیس جمهور و همچنین تصمیم اتخاذ شده با بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، اهداف سند تحول بنیادین، قانون متعهدین خدمت مصوب مجلس در سال 69 و دفترچه انتخاب رشته سال 97 (شرایط و ضوابط پذیرش و تربیت دانشجومعلم متعهد خدمت در رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) مغایرت دارد.

 آیا وقت آن نرسیده  قوانینی که خود وضع میکنید را نقض نکنید؟

مسئولان محترم؛  تا چه زمانی باید نگاه به معلمان و دانشگاه فرهنگیان، مانند بنگاه اقتصادی باشد؟ این نگاه صرفا باعث تربیت کارگران آموزشی می شود، نه تعلیم و تربیت معلمانی که با روح و روان فرزندانتان سرو کار دارند و انسان سازی می کنند.

پرسش اصلی اینجاست که آیا فکر اینجا را هم کرده اید که برای جذب 24000 نفر دیگر در سال آینده چه کسی معلم بودن، آن هم به صورت پیمانی را انتخاب می کند؟

 تنها راه پیشرفت و تعالی یک جامعه در دست معلمان آن جامعه است.به  جای این که پیمانه معلمان را افزایش دهید، معلمی را هم در کنار ماده 28  و خرید خدمات آموزشی، پیمانی کردید!

قانون بعدی که می خواهید وضع کنید، چیست؟ خصوصی سازی وزارتی که نه با جسم، بلکه با نگرش و تفکر و روح انسان ها سر و کار دارد؟

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
تبلیغات
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما