رد خون-۴| ماجرای تلخ دختربچه‌ای که زنده زنده سوزانده شد

در گزارش پزشکی قانونی آمده بود: «جسدی در حد زغال شدگی به اندازه تقریبی ۶۰ تا ۸۰ سانتی متر...». فاطمه ۳ ساله زنده زنده درون کانتینر سوخته بود.

.

پرواز خارجی