«تئاتر-هیأت» سیاوشانی‌های تهران برای فاطمه زهرا(س)

سیاوشانی‌های تهران بعد از ۱۵ سال اقامه عزای شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، چند سالی است که مراسم خود را به سبک «تئاتر-هیأت» برگزار می‌کنند و عزاداران با حرکت در محوطه هیأت روایت این مصیبت را پرده به پرده به تماشا می‌ایستند.

.

پرواز خارجی