27 / 24

حسین عبدالله اصل

جاده اهواز - آبادان به دلیل آبگرفتگی ناشی از طغیان رودخانه کارون به زیر آب رفت جاده اهواز - آبادان به طول ۱۰۰ کیلومتر از جاده های مهم ترانزیتی جنوب غرب خوزستان است که منطقه آزاد اروند و شهرستان های آبادان ، خرمشهر و شادگان را به اهواز متصل می کند.

پرواز خارجی