حمله تروریستها به پلدختر بعد از سیل

بعد از وقوع سیل در پلدختر گروه های زیادی از اقشار و ارگانها به مردم این منطقه در پاکسازی اماکن کمک می رسانند.

‌‌تصویر و تدوین : امیرحسین قلیزاده

پرواز خارجی