راز عمامه‌های گِلی

بعد از وقوع سیل در پلدختر گروه های زیادی از اقشار و ارگانها به مردم این منطقه در پاکسازی اماکن کمک می رسانند.

‌کارگردان : مهدی اجرائی طوسی

تصویر و تدوین : امیرحسین قلیزاده

پرواز خارجی