21 / 1

نیما نجف زاده

نشست گفتگوی شهرها که با حضور سفیران کشورهای اسلامی فارسی زبان در مشهد برگزار شد.

پرواز خارجی