28 / 1

سعید طلوعی

رئیس‌جمهور به همراه تعدادی از وزراء و اعضای کابینه برای انجام سفری یک روزه و افتتاح چند طرح وارد بجنورد شد.حضور در ورزشگاه شهدای کارگر شیروان و سخنرانی در جمع مردم این شهر، افتتاح فاز بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان و شرکت در شورای اداری و توسعه استان از مهم‌ترین برنامه‌های سفر رئیس‌ جمهور به خراسان شمالی است.

پرواز خارجی