15 / 1

محمدحسن ظریف منش

یکی از اراذل و اوباش باسابقه محله فلاح تهران که با حمله به کسبه محل و غرفه‌داران اقدام به ایجاد ناامنی و رعب و وحشت و ضرب و شتم غرفه‌داران می کرد، توسط پلیس امنیت تهران بزرگ دستگیر شد.

پرواز خارجی