22 / 1

میلاد حمادی

بوسینا یا به زبان محلی(ابو سین-نام این روستا از گیاه ابوسین گرفته شده) از توابع شهرستان کارون در خوزستان،نزدیک به ۳۰ خانوار جمعیت داردکه شغل آنها کشاورزی است،آنها ۱ ماه مانده به برداشت گندمزارهای خود،دچارسیل وآبگرفتگی شدند و روستایشان در آب محصور شد و زمینهای کشاورزی انها که بالای صدهکتار بود به صورت کامل تخریب شد.ساکنان بوسیله جاده ای که سپاه احداث کرد از روستا خارج شدند .ساکنان روستا امیدوارانه پس از خشک شدن آبگرفتگی از زمینهایشان از نو ،شروع به کشاورزی کردند.

پرواز خارجی