32 / 1

محمد حسن‌زاده

طی مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی رادار جدید فرودگاه مهرآباد در "کوشک بزم" به بهره برداری رسید. همچنین امروز مرکز عملیات ایمنی و اضطراری شرکت فرودگاه ها افتتاح شد. فاز اول مرکز عملیات ایمنی و اضطراری فرودگاه‌ها (SOC&EOC) مربوط به عملیات انتقال اطلاعات ایمنی ۹ فرودگاه مهرآباد، مشهد، تبریز، زاهدان، بندرعباس، کرمان، یزد، شیراز و اصفهان است.

پرواز خارجی