30 / 1

مهدی پدرام خو

نخلستان های خوزستان بیش از یک دهه است که از بی آبی و آب شور رنج می برند. و امسال با وجود بارش باران و لب ریز شدن سدها بازهم شرایط برای نخیلات فرقی خاصی نکرد آب به نام نخلستان ها از سدها رها می شود اما برداشت غیرمجاز در مناطق بالادست حوزه کارون باعث میشود آب به نخل های شادگان نرسد .

پرواز خارجی