27 / 1

غلامرضا احمدی

ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر برای لیگ نوزدهم فوتبال برترکشور آماده سازی می‌شود. بر اساس ضوابط فدراسیون فوتبال ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر تا شروع بازی‌های لیگ نوزدهم فوتبال برتر کشور آماده بهره برداری شود.

پرواز خارجی