66 / 1

مریزاد،رافتی،منتی،صادقیان،اسماعیل زاد،تهوّری

نماز عید سعید قربان در قم،همدان،کرمانشاه،شیراز،ارومیه و کیش برگزار شد.

پرواز خارجی