تحلیلی بر گام سوم و معادلات پیش روی ایران و اروپا

عبدالله عبداللهی سردبیر خبرگزاری تسنیم با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری تحلیلی بر گام سوم و معادلات پیش روی ایران و اروپا ارائه کرد.

کارگزاری فارابی