25 / 1

وحید احمدی

همزمان با عاشورای حسینی، عصر امروزسه شنبه ۱۹ شهریور مراسم خیمه سوزان با حضور پرشور انبوه عزاداران در چهار راه گلوبندک تهران برگزار شد.

پرواز خارجی