37 / 1

مرتضی صالحی-سیدحسین تهوّری

مراسم شام غریبان عاشورای حسینی در مبارکه اصفهان و کیش برگزار شد.

پرواز خارجی