عاشقانه های بازیگر نقش خولی با امام حسین علیه السلام

صدرالدین حجازی به تسنیم آمد و از ناگفته های نقش خولی در «مختارنامه» گفت.

.

کارگزاری فارابی