سازمان برنامه و بودجه: دولت نگاه ویژه‌ای به پرداخت مطالبات قانونی و به‌حق فرهنگیان دارد

سازمان برنامه و بودجه: دولت نگاه ویژه‌ای به پرداخت مطالبات قانونی و به‌حق فرهنگیان دارد

سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: بخش بزرگی از مطالبات فرهنگیان پرداخت شده است چراکه دولت نگاه ویژه به پرداخت مطالبات قانونی و به‌حق فرهنگیان دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به خبر منتشر شده امروز در این خبرگزاری با عنوان  «دولت اراده‌ای برای پرداخت مطالبات فرهنگیان ندارد»، جوابیه‌ای ارسال کرد که عین متن جوابیه در ذیل می‌آید.

در این جوابیه آمده است: پیرو انتشار مطلب مورخ 1398/6/20 آن خبرگزاری با عنوان «دولت اراده‌ای برای پرداخت مطالبات فرهنگیان ندارد» از قول جناب آقای ضیاءاله اعزازی، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی؛ توضیحات زیر به منظور تنویر افکار عمومی به ویژه جامعه فرهنگیان عزیز، ارسال می‌شود. خواهشمند است این جوابیه به‌ نحو شایسته به اطلاع خوانندگان گرامی رسانده شود.

اقلام هزینه‌ای که با عنوان مطالبات در آموزش و پرورش قابل طرح است عمدتاً مطالبات مربوط به ردیف هزینه‌ای ادارات کل آموزش و پرورش استان‌هاست که همه ساله با وجود ابلاغ اعتبار بیش از 100 درصد آن (غالباً تا سقف 110 درصد)، به سال بعد منتقل می‌شود. در سال گذشته  نیز، اعتبار مصوب و ابلاغی ردیف هزینه‌ای ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها بالغ بر 331،534 میلیارد ریال بوده است که با استفاده از ظرفیت قانونی بند(ط) ماده(28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، در طول سال به رقم 359،285 میلیارد ریال( 3‌‏/108 درصد اعتبار مصوب) افزایش یافته و به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

به عبارت دیگر 3/8 درصد بیشتر از اعتبار مصوب مجلس محترم شورای اسلامی، به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد که تا پایان سال مبلغ 358,720 میلیارد ریال (2‌‏/108 درصد) آن توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها هزینه گردید.

قابل ذکر است از این میزان پرداختی، مبلغ 11،002 میلیارد ریال آن بابت مطالبات سال 1396بوده است (بر اساس نامه شماره 8455 مورخ 1397/1/27 وزیر محترم وقت آموزش و پرورش دیون سال 1395 و 1396، مبلغ 9446 میلیون ریال اعلام گردیده بود).

در ابتدای سال جاری نیز بابت پرداخت بخشی از تعهدات سال گذشته شامل حق‌التدریس شاغلین، فوق‌العاده نوبت دوم و حق‌الزحمه امتحانات که به سال جاری منتقل شده بود، مبلغ 4،311 میلیارد ریال در قالب تنخواه و از محل اعتبارات مصوب سال  1398 به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها پرداخت شده است. 

همچنین در ارتباط با مطالبات پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته، طی چند سال گذشته با ایجاد ردیف اعتباری مستقل در قوانین بودجه سنواتی برای پرداخت مطالبات پاداش پایان خدمت، مطالبات مذکور حداکثر در شش ماهه اول هر سال تأدیه شده است. چنانچه در خصوص پرداخت مطالبات پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 1396، مبلغ  34،538 میلیارد ریال تا شهریور ماه سال 1397 و قبل از سایر دستگاه‌های اجرایی پرداخت شد. 

برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 1397 نیز مبلغ 34،000 میلیارد ریال ذیل ردیف 52-550000 در قانون بودجه سال جاری مصوب گردید و با وجود مشکلات و محدودیت ‌منابع دولت، مرحله اول مطالبات پاداش پایان خدمت فرهنگیان قبل از سایر دستگاه‌های اجرایی به میزان 22,425 میلیارد ریال طی ابلاغیه شماره 294149 مورخ 2/6/1398 پرداخت و در تاریخ 5/6/1398 به حساب افراد ذی‌نفع واریز  شده است. مابقی مطالبات مذکور(50درصد باقیمانده) نیز تا پایان مهرماه تسویه خواهد شد. 

در خصوص سایر دیون‌ سنوات گذشته مربوط به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها موارد زیر قابل ذکر است:

به‌استناد ماده (8) قانون محاسبات عمومی کشور، دیون بلامحل که عبارتست از بدهی‌های قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط، اعتباری برای آن‌ها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت، به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد:

الف) احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه؛
ب) انواع بدهی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق، آب، هزینه‌های مخابراتی، پست و هزینه‌های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد؛
 ج) سایر بدهی‌هایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد.

با توجه به دسته‌بندی فوق، برخی از بدهی‌های وزارت آموزش و پرورش در ارتباط با احکام قضایی صادر شده از مراجع قضایی مربوط به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آن وزارت در سطوح ملی و استانی است که به ‌استناد بند (الف) فوق الذکر، جزو دیون بلامحل بوده و براساس مفاد بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، پس از طی فرآیند قانونی، توسط این سازمان از اعتبارات ابلاغی وزارت آموزش و پرورش کسر شده و به حساب اشخاص حقیقی و حقوقی واریز می‌شود.

در همین ارتباط، طی سه سال گذشته(97-1395) و بر اساس ابلاغ‌های صادره مطالبات ناشی از احکام دادگاه‌ها و مراجع قضایی، از سرجمع اعتبار هزینه‌ای ابلاغی ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها مبلغ 520 میلیارد ریال کسر و به ذی‌نفعان پرداخت شده است.
همچنین بخشی از بدهی وزارت آموزش و پرورش به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق‌اشتراک برق، آب، هزینه‌های مخابراتی، پست و هزینه‌های مشابه که خارج از اختیار آن وزارت و به استناد بند (ب) ماده(8) قانون محاسبات عمومی کشور جزو دیون بلامحل بوده است.

در همین ارتباط نیز در سال 1395 از محل اصلاح قانون بودجه سال 1395 و در قالب اوراق صکوک، مبلغ 20،000 میلیارد ریال برای تأدیه مطالبات با ماهیت فوق‌الذکر از قبیل بدهی به سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های بیمه، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)، وزارت نیرو و .... با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ گردید.

بخش دیگر از مطالبات وزارت آموزش و پرورش دارای ماهیتی مرتبط با موضوع بند (ج) فوق است که به موجب تبصره (1) و (2) ماده(1) مصوبه شماره 61240/ت2230هـ مورخ 17/5/1394 هیات وزیران پس از تأیید سازمان حسابرسی به عنوان مطالبات شناخته می‌شود.

در همین ارتباط، سامانه ای به نام « سماد» در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ثبت بدهی‌ها‌ی مذکور توسط دستگاه‌های اجرایی، ایجاد شده است که پس از تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات مذکور به این سازمان ارائه شده و در خصوص نحوه پرداخت آن تصمیم‌گیری خواهد شد. در همین ارتباط نیز، براساس گزارش وزارت آموزش و پرورش، ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها در حال ورود اطلاعات مربوط می باشند که پس از نهایی شدن و تدقیق آن، اقدام خواهد شد. 

در پایان یادآور می‌شود که سازمان برنامه و بودجه کشور با نگاه ویژه به آموزش و پرورش، همواره تمام تلاش خود را در جهت پرداخت مطالبات قانونی و به‌حق فرهنگیان عزیز به کار بسته است و رشد 2/34 درصدی اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و افزایش سهم بودجه آموزش و پرورش از منابع عمومی دولت در سال 1398 در مقایسه با اعتبار مصوب سال1397، تامین اعتبار 20،000 میلیارد ریال مربوط به رتبه‌بندی معلمان، تخصیص بیش از 110 درصدی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال گذشته، و در سال جاری نیز تخصیص 100 درصدی اعتبارات مربوط به فضاهای آموزشی نیمه تمام خیرین مدرسه ساز به مبلغ 8702 میلیون ریال، تخصیص مبلغ 4000 میلیارد ریال اعتبار برای تأمین سیستم های گرمایشی و سرمایشی مدارس ، اختصاص مبلغ 3،170 میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی علاوه بر تخصیص 93 درصدی اعتبار مربوط به تخریب و بازسازی مدارس غیر استاندارد و...  مؤید این امر می‌باشد.

انتهای پیام/ش

پربیننده‌ترین اخبار استانها
مهمترین اخبار استانها
مهمترین اخبار تسنیم
کارگزاری فارابی
hamrah aval