مذاکره نکردن با امریکا صدای واحد ایران/ همه مسئولان یکصدا معتقدند با آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد / علت اصرار اروپایی‌ها به اینکه اگر با رئیس‌جمهور امریکا یک جلسه بگذارید همه مشکلات شما حل خواهد شد، این است که اثبات کنند فشار حداکثری در مقابل ایران یک سیاست موفق است و باید همین سیاست را به کار بست. ر.

پرواز خارجی