روش‌های جدید واگذاری شرکت‌ها در حال نهایی شدن است

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان این که تدوین روش های مختلف واگذاری از نکات اساسی مورد پیگیری در این سازمان است گفت: مطالعات روش های جدید واگذاری در حال تکمیل است.

روش‌های جدید واگذاری شرکت‌ها در حال نهایی شدن است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس سازمان خصوصی سازی کشور گفت: شفافیت و پاسخگویی از جمله موارد بسیار مهمی