گزارش| سفر عبدالمهدی به چین و چشم‌انداز توسعه روابط بغداد ــ پکن؛ اژدها وارد می‌شود؟

چین تلاش می‌کند از فضای سیاسی ــ امنیتی موجود در عراق نهایت استفاده را برده و در آینده‌ای کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری عظیمی در این کشور نیازمند به سرمایه‌گذاری داشته باشد.