بیانیه اخیر سه کشور اروپایی در خصوص آرامکو که علیه ایران صادر شده است را می توان اشتباه استراتژیک اروپایی ها در شرایط فعلی عنوان کرد / اول اینکه با توجه به تضعیف عربستان در منطقه پس از حادثه آرامکو به نظر می‌رسد سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه به دنبال ایجاد توازن در روابطشان با عربستان و حفظ منافع خود در این کشور بوده‌اند.

پرواز خارجی