27 / 1

عزیز بابانژاد

با توجه به حجم زیاد زائران در پایانه مرزی مهران خدمات‌رسانی و برپایی موکب‌ها در این مرز آغاز شده است.

پرواز خارجی