امام جمعه موقت تهران: مذاکره با آمریکا چیزی جز ذلت و تسلیم نیست‌

گروه استان‌ها ـ امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی چیزی جز ذلت و تسلیم نیست گفت: آمریکا با شعار مذاکره به دنبال آن است که بگوید فشار حداکثری بر ملت ایران اثر گذاشت.