21 / 1

عزیز بابانژاد

عزاداران حسینی از سراسر کشور با حضور در مرز مهران برای سفر به کشور عراق و شرکت در پیاده روی اربعین آماده می شوند.

واژه های کاربردی مرتبط
پرواز خارجی