فیلم پاکسازی گندم قبل از تبدیل شدن به آرد/ وجود آجر در محموله‌های خرید تضمینی

رئیس انجمن آرد در حالی از وارد شدن ضایعاتی مانند آجر و بلوک سیمانی به محموله‌های خرید تضمینی خبر می‌دهد اما این اطمینان را نیز به مردم می‌دهد که محصول نهایی آرد، پاک است.