رضایی: نوع مبارزه مقصودی مقابل بیابانی بی‌نظیر بود/ به ۱۳-۱۲ سالگی‌ام رفتم!

مدیر فنی تیم کشتی دانشگاه آزاد اسلامی گفت که از مبارزه مقصودی با بیابانی در هفته اول لیگ لذت برده است.

رضایی: نوع مبارزه مقصودی مقابل بیابانی بی‌نظیر بود/ به 13-12 سالگی‌ام رفتم!