جامانده‌ها

حدوداٌ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار زائر ایرانی برای پیاده روی اربعین وارد کشور عراق شدند، اما چند برابر این جمعیت توفیق حضور در این پیاده‌روی را نداشتند و به بدرقه این مسافران آمدند.

‌‌

پرواز خارجی