گزارش حساب درآمد و هزینه ۶ماهه شهرداری تهران منتشر شد

خزانه‌دار شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران در بخش عملکرد حساب درآمد و هزینه مرداد و شهریورماه مبلغ یک‌هزار و ۹۶۱میلیارد تومان معادل ۶۲درصد درآمد با ۳۸درصد عدم‌تحقق را تحصیل کرده است.

گزارش حساب درآمد و هزینه 6 ماهه شهرداری تهران منتشر شد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید حسن رسولی خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران، اظهار کرد: ردیف‌های بازپرداخت بدهی‌ها 652 درصد و اصل و سود تسهیلات دریافتی 206 درصد نسبت به پیش‌بینی بودجه افزایش نشان می‌دهد. این رشد حاکی است مدیریت شهری علی‌رغم برخورداری از تنگناهای شدید مالی نسبت به احقاق حقوق طلبکاران دغدغه جدی دارد.

سید حسن رسولی در ارائه گزارش درباره حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران مرداد و شهریور و شش‌ماهه نخست سال 98، ابراز کرد: شهرداری تهران در بخش عملکرد حساب درآمد و هزینه مرداد و شهریور ماه براساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی دوماهه خود نسبت به تأمین منابع در سقف 3هزار و 138 میلیارد تومان اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، که در این دو ماه توانسته مبلغ یک‌هزار و 961 میلیارد تومان معادل 62 درصد درآمد با 38 درصد عدم‌تحقق تحصیل کرده است.

وی ادامه داد: از کل درآمدهای دو ماه یک‌هزار و 836 میلیارد تومان آن معادل 94 درصد نقد و 6 درصد آن غیرنقد است. آن قسمت از درآمدها و منابع شهرداری تهران که بالفعل قابلیت نقدشوندگی نداشته منابع غیرنقد است.

خزانه‌دار شورای شهر تهران با بیان اینکه از کل درآمد نقدی وصولی دو ماه 44درصد آن یعنی 804 میلیارد تومان پایدار و 56درصد آن یعنی یک‌هزار و 32 میلیارد تومان ناپایدار است، تأکید کرد: شهرداری تهران در بخش عملکرد هزینه‌ای دوماهه تا سقف 2هزار و 888 میلیارد تومان اجازه هزینه‌کرد داشته است. با اعلام مبلغ دوهزار و 140 میلیارد تومان هزینه ثبت‌شده در این دو ماه معادل 74 درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده که از این مبلغ 94 درصد به‌صورت پرداخت نقدی و 6 درصد هزینه غیرنقدی است.

نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، اعلام کرد: شهرداری تهران براساس بودجه مصوب موظف بوده در برش عملکردی شش‌ماهه خود نسبت به تأمین منابع در سقف 9هزار و 414 میلیارد تومان اقدام کند. شهرداری طی این دوره شش‌ماهه توانسته مبلغ 7هزار و 690 میلیارد تومان معادل 82 درصد درآمد تحصیل کند، بنابراین طی شش‌ماهه مذکور کسری عملکرد یک‌هزار و 723 میلیارد تومان معادل 18 درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می‌شود.

وی گفت: از کل درآمد شش‌ماهه مبلغ 6 هزار و 129 میلیارد تومان آن معادل 80درصد نقد و 20درصد آن یک‌هزار و 560 میلیارد تومان غیرنقد است. از کل درآمدنقدی وصولی  35درصد آن درآمد پایدار و 65 درصد آن درآمد ناپایدار است.

رسولی درباره عملکرد هزینه‌ای شش‌دوازدهم نیز اظهار کرد: در این دوره، شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به‌مبلغ 8هزار و 662 میلیارد تومان هزینه کند. طی دوره مذکور مبلغ 6هزار و 485 میلیارد تومان یعنی 75 درصد هزینه در دفاتر ثبت شده است، که از این مبلغ 98 درصد به‌صورت پرداخت‌های نقدی و دو درصد هزینه غیرنقدی است.

رسولی درباره هزینه‌های جاری شش‌دوازدهم نیز گفت: بر اساس این گزارش حقوق پرسنل رسمی و قراردادی 89 درصد عملکرد نسبت به اعتبارات مصوب 6ماهه داشته است همچنین در سرفصل حقوق سازمانها و شرکتها و ادارات مستقل این عملکرد 101 درصد، در سرفصل بازپرداخت اصل و سود تسهیلات، سود اوراق مشارکت عملکرد 206 درصد و در سرفصل تسویه بدهی‌ها (سایر مطالبات) عملکرد 652 درصد محقق شده است.

رسولی در جداول مقایسه شش‌دوازدهم درآمد سال 97 و 98 نیز اعلام کرد: در بخش درآمد شاهد تحقق 72درصدی در سال 97 این تحقق درآمد 82 درصد است.

خزانه‌دار شورای شهر در مقایسه شش‌دوازدهم سال 98 و 97 در بخش هزینه گفت: ثبت هزینه در شش‌ماهه سال گذشته 17 درصد و دارایی از جاری 75 درصد است.

خزانه‌دار شورای شهر تهران، اظهار کرد: میزان درآمد شهرداری نسبت به مدت مشابه سال قبل به‌میزان 10 درصد یعنی از 72 درصد به 82 درصد افزایش یافته است. البته کسری درآمدی 18درصدی علامت نگران‌کننده‌ای است، مضافاً که رقم بودجه 18هزار و 828 میلیارد تومانی کاملاً انقباضی است، حتی در صورت تحقق کامل از حیث قدرت خرید یک‌سوم بودجه سال 95 قدرت خرید دارد.

وی ادامه داد: ثبت هزینه‌ها در دفاتر مالی سال گذشته طی همین بازه زمانی 17 درصد بوده است، طی 6ماهه اخیر این شاخص به 75 درصد افزایش یافته است. رشد 58درصدی این نمایه نشانی از اهتمام شهرداری نسبت به ثبت به‌موقع هزینه‌ها در دفاتر مالی است.

خزانه‌دار شورای شهر تهران با ابراز اینکه 20 درصد درآمدها از جنس غیرنقد و 80 درصد آن نقدی است، اعلام کرد: این موضوع علامت اهتمام شهرداری به اصلاح نظام کسب درآمد و دور شدن از فروش انواع داراییها است، در عین حال گواه آن است که عملاً بودجه غیرنقد که یک‌سوم کل است فقط 20 درصد تحقق یافته است.

وی خطاب به شهردار تهران گفت: جناب آقای شهردار، آیا بناست این قفل همچنان مثل سال گذشته بسته بماند، نمی‌خواهید با اعمال مدیریت مؤثرتر این مشکل را برطرف کنید؟ وظیفه من هشدار دادن است که متناوباً انجام داده و می‌دهم. سال گذشته این رقم 10 درصد بوده امسال به 2 درصد تنزل پیدا کرده است.

خزانه‌دار شورای شهر ادامه داد: هزینه جاری حقوق سازمان‌ها و شرکت‌ها و ادارات مستقل نسبت به بودجه مصوب 101 درصد است. این شاخص نشان‌دهنده دو نکته است؛ اول اینکه ارقام مندرج در سند بودجه سالیانه واقع‌بینانه نبوده است و دوم صرفه‌جویی لازم صورت نگرفته است.

نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه ردیف‌های بازپرداخت بدهی‌ها 652 درصد و اصل و سود تسهیلات دریافتی 206 درصد نسبت به پیش‌بینی بودجه افزایش نشان می‌دهد، اظهار کرد: این رشد حاکی است مدیریت شهری علی‌رغم برخورداری از تنگناهای شدید مالی نسبت به احقاق حقوق طلبکاران دغدغه جدی دارد، البته ارقام مصوب این دو ردیف در بودجه 98 ناچیز است.

وی ادامه داد: سهم مصارف هزینه‌ای 66 درصد و سهم تملک سرمایه‌ای و تملک مالی به‌میزان 34 درصد مصارف در 6ماهه اول سال جاری را نشان می‌دهد. همچنین 18 درصد عدم‌تحقق درآمدهای نیمه اول سال در شرایطی است که به‌طور متوسط هزینه‌ها نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده بودجه 98 با 42 درصد رشد روبه‌رو است. این نسبت‌ها عدم‌تعادل منابع و مصارف را به‌وضوح نشان می‌دهد.

رسولی تأکید کرد: ما جدول منابع و مصارف برنامه سوم شهرداری را با رقم 150هزار میلیارد تومان برای 5 سال (1402 ــ 1398) در شورای شهر تصویب کرده‌ایم. 42هزار و 500 میلیارد این رقم وفق ماده 2 برنامه سوم صرفاً می‌بایست صرف مسائل کلیدی شهر شامل توسعه زیرساخت‌ها و ناوگان حمل‌ونقل ریلی و عمومی، کاهش آلودگی هوا، برقراری توازن منطقه‌ای از حیث سرانه‌های خدمات شهری، صیانت از باغات، احیاء بافت‌های ناکارآمد شهری، و حفظ بناهای فرهنگی و سلامت و اجتماعی گردد. یک ریال از این منبع طی 5 سال برنامه سوم و امسال که اولین سال آن است نباید صرف امور جاری گردد.

وی گفت: براین‌اساس ارائه اصلاح بودجه سال 98 برای تحقق اهداف برنامه به‌همراه شناسایی و خلق منابع نوین درآمدی از یک‌سو و اتخاذ تصمیمات عملگرایانه، واقع‌بینانه و بزرگ از سوی دیگر برای شورا و شهرداری ضروری است. تقاضا می‌کنم در دوسال باقی‌مانده مشترکاً برای افزایش درآمدها به‌ویژه پایدار و کاهش هزینه‌ها از طریق کوچک‌سازی پیکره شهرداری و سازمانها و شرکتهای تابعه شجاعانه تغییر رویکرد داده و مسئولانه و راهبردی تصمیم بگیریم، در غیراین‌صورت مدیریت پایتخت زمین‌گیر خواهد شد.

به‌گفته خزانه‌دار شورای شهر، جبران عقب‌ماندگی 18درصدی درآمدها در 6ماهه دوم سال و افزایش سقف کل بودجه امسال به حد یک‌پنجم منابع و مصارف برنامه 5ساله سوم یعنی 30هزار میلیارد تومان، کاری بزرگ و در راستای تأمین مصالح شهر و شهروندان هرچند دشوار است ولی با اعمال مدیریت هماهنگ و شجاعانه امکان‌پذیر است.

انتهای پیام/+

واژه های کاربردی مرتبط
تبلیغات
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
جشنواره غذا درمانی