اورسجی: قول پوشالی نمی‌دهم؛ در مسابقات جهانی کبدی جوانان حتما فینالیست می‌شویم

رئیس فدراسیون کبدی درخصوص آخرین وضعیت این رشته و میزبانی ایران در مسابقات جهانی جوانان مطالبی را بیان کرد.