رادیوگرام | اربعین؛ مقدمه ظهور

برخی معتقدند اجتماع میلیونی زائران اربعین مقدمه‌ای است بر شناساندن واقعه عاشورای حضرت حسین بن علی(ع) به مردم دنیا که خود مقدمه‌ای است بر ظهور بقیه الله الاعظم(عج) که خود را به نام جدش به جهانیان می‌شناساند.

پرواز خارجی