ورود امیدبخش سپاه و ارتش در امدادرسانی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

تصویر : مهدی طوسی تدوین : علیرضا کارگزار

کارگزاری فارابی