دلیل اصرار به مذاکره بعد از ترور سپهبد سلیمانی چیست؟

دولتهای غربی بعد از ترور سپهبد سلیمانی بار دیگر فشار بر دولت ایران برای از سرگیری مذاکرات را شدت بخشیده‌اند، دلیل این اصرار آنها برای مذاکره چیست؟

‌تصویربرداری : امیرحسین قلیزاده

تدوین : یوسف بیابانی

کارگزاری فارابی