خانواده، سیل، غیرت

‌تصویربرداری : مهدی طوسی تدوین : یوسف بیابانی

‌چند روزی است که وقوع سیل زندگی بخش گسترده ای از مردم استان سیستان و بلوچستان را با چالش مواجه کرده است. در این بین مردمانی هستند که علی رغم مشکلات و گرفتاری ها روزانه خود، فداکارانه خانواده خود را رها کرده و به کمک آنانی رفتند که سیل ضربه های بزرگتری به زندگی آن ها زده است.

کارگزاری فارابی