بازنشر| «حسِ خوبِ مادری»

مادر شدن آغاز یه احساس متفاوت برای خیلی از زنان است ،حسی سرشار از زندگی، امید و نشاط و از همه مهمتر اینکه همه یه جور دیگه هواشونو دارن ...

‌تصویربرداری : امیرحسین قلیزاده

تدوین : حمیدرضا مجیدی

کارگزاری فارابی