ماهواره بر سیمرغ در بین پیشرفته‌ترین و بروزترین ماهواره برهای جهان قرار دارد

پرواز خارجی
انتخابات مجلس شورای اسلامی 11