«هجر حبیب» - ۲ | محمد حاج محمود: در حمله داعش، اولین کسی که به کمک کُردها آمد، حاج قاسم بود

‌محمد حاج محمود، دبیرکل حزب سوسیال دموکرات کردستان عراق از سال‌ها همراهی با حاج قاسم سلیمانی می‌گوید: او معتقد است تا ۲۰ سال آینده فردی مانند حاج قاسم نمی‌آید و اگر حاج قاسم نبود، داعش به راحتی بغداد و دمشق را تسخیر می‌کرد.