33 / 1

مجتبی اسماعیل زاد

بارش برف ، ارومیه و دیگر نقاط آذربایجان غربی را سفیدپوش کرد.