حمایت روانشناس مشهور آمریکایی از سخنان رهبری درباره دونالد ترامپ پس از انکه رهبر انقلاب ترامپ را دلقک نامید / جفری گوترمن، روانشناس مشهور آمریکایی در توییتر به ادعاهای جدید ترامپ علیه ایران پاسخ داد. جفری گوترمن، روانشناس مشهور آمریکایی خطاب به ترامپ در توئیتر نوشت: رهبر معظم ایران فکر میکند تو یک دلقک هستی. البته حق با ایشان است!